logodj2yicon2ficon2

Osječko-baranjska županija objavila šest novih javnih poziva za poticanje poduzetništva

Četvrtak, 01 Travanj 2021 15:04

Dana 1. travnja na internet stranicama Osječko-baranjske županije www.obz.hr objavljeno je šest javnih poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Javni pozivi objavljeni su kako slijedi:

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: trgovačka društva, obrti i zadruge koji imaju najmanje jednog, a ne više od pedeset zaposlenih radnika na dan 31. ožujka 2021. godine te imaju smanjenje prihoda/primitaka za 50% i više u razdobljima ovisnim o datumu registracije u nadležni registar. Potpora pojedinom poduzetniku po ovom Javnom pozivu može iznositi najviše do 10.000,00 kuna. Javni poziv otvoren je do 31. svibnja 2021. godine.

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: klasteri i drugi oblici udruživanja poduzetnika. Intenzitet potpore iznosi do 100% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: poduzetničke potporne institucije. Iznos potpore po ovom Javnom pozivu za savjetovanje iznosi do 50% opravdanih troškova, a za mentorske usluge najviše 1.000,00 kuna po poduzetniku početniku kojem pružaju takvu uslugu. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Korisnici potpore su poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te subjekti malog gospodarstva. Intenzitet potpore po ovom Javnom pozivu iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora i inovatori putem ovih institucija. Intenzitet potpore iznosi do 75% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe. Intenzitet potpore iznosi do 50% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Više informacije o navedenim javnim pozivima može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, telefon: 031/ 221-881.