logodj2yicon2ficon2

Obavijest umirovljenicima o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Četvrtak, 14 Travanj 2022 15:58

Grad Đakovo obavještava sve umirovljenike da je Vlada RH, na sjednici održanoj 09. ožujka 2022., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (NN 31/22).

Navedenom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u RH, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2022. ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kn
  • korisnicima mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Iznos jednokratnog novčanog dodatka ovisi o visini mirovine. Tako će korisnici koji imaju mirovinu do 1.500,00 kn dobiti jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kn, oni s mirovinom od 1.500,01 do 2.000,00 kn mirovine 900,00 kn, s mirovinom od 2.000,01 do 3.000,00 kn 600 kn, a oni s mirovinom od 3.000,01 do 4.000,00 kn dobit će 400,00 kn.

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. lipnja 2022. dostaviti HZMO-u dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2022.
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u neto iznosu.

Dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina kao i u prilogu ove objave.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. lipnja 2022. na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti u HZMO-u.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022. godine, a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022. godine.

Plakat-energetski-dodatak

Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-energetski-dodatak