logodj2yicon2ficon2

Prijedlozi za dodjelu Nagrada Osječko-baranjske županije

Petak, 15 Travanj 2022 10:01

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/95. i 2/97.), Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

NAGRADE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Nagrada Osječko-baranjske županije javno je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja postignuta na području Osječko-baranjske županije u svim djelatnostima.

Nagrada se dodjeljuje za iznimna postignuća u područjima:

  1. a) gospodarskih djelatnosti,
  2. b) znanosti,
  3. c) prosvjete,
  4. d) zdravstva i socijalne skrbi,
  5. e) kulture,
  6. f) tjelesne kulture i športa,
  7. g) tehničke kulture.

Nagrada se može dodijeliti za životno djelo ili za uspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnje nagrade).

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na njemu proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada za uspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada) može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama koji žive ili djeluju na području Županije.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 29. travnja 2022. godine.