logodj2yicon2ficon2

Video projekt SSŠ Antuna Horvata „Jakov Haibel – Mozartov šurjak u Đakovu”

Utorak, 10 Studeni 2020 09:47

Na ovogodišnjem  natječaju Turističke kulture u organizaciji Prokulture - Opservatorija kulturnih politika - Split, u suradnji s OŠ Hvar i uz potporu grada Hvara, projekt Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo:“Jakov Haibel – Mozartov šurjak u Đakovu” izbaran je među jednaest najboljih i trebao se predstaviti na  13. Smotri Turističke kulture u listopadu 2020. godine na Hvaru.

S obzirom na epidemiološku situaciju Organizacijski odbor je odlučio kako će se smotra održati na mreži te da će nagrađeni projekti biti predstavljeni prezentacijom ili video materijalima.  Voditelji projekta Dario Kustura i Antonija Bilić osmislili su učenicima video zapis, koji je snimio i režirao  nastavnik Škole Mihael Kelbas  u kojem  su predstavili ne samo projekt već i kulturne i turističke znamenitosti Grada Đakova. Vjerujemo kako  ovaj video nadilazi okvire školskog projekta i može poslužiti kao iznimno uspjeli promidžbeni kulturno-turistički materijal Đakova i Slavonije.

PLAY_IKONA_ZA_VIDEO_DJLIVE.jpg