logodj2yicon2ficon2

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu za 2021.

Srijeda, 24 Veljača 2021 11:35

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2023. godine. Prijave na Javni poziv podnose se od 24. veljače do 10. ožujka 2021. godine. Prijave na Javni poziv podnose se na obrascu prijave uz koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija te se dostavljaju putem pošte preporučeno Gradu Đakovu u roku naznačenom u Javnom pozivu. Ovaj Javni poziv obuhvaća slijedeće mjere:

Mjera 1. Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva,

Mjera 2. Sufinanciranje razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta

Mjera 11. Potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed pandemije COVID-19,

Mjera 12. Potpora za smanjenje štetnog utjecaja pandemije COVID-19 na gospodarstvo.

Ovdje možete pročitati Odluku, Javni poziv te pronaći sve potrebne obrasce, prijave i izjave:

Javni poziv za dodjelu potpora (gospodarstvo)

Odluka o raspisivanju javnog poziva (gospodarstvo)

IZJAVA 1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

IZJAVA 2 Izjava o povezanim subjektima i korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava

IZJAVA 3 Skupna izjava

IZJAVA 4 Izjava o protuepidemijskim mjerama

Obrazac M - 1

Obrazac M - 8

Obrazac M - 11

Obrazac M - 12