logodj2yicon2ficon2

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021.

Srijeda, 24 Veljača 2021 13:36

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2023. godine. Prijave na Javni poziv podnose se do iskorištenja planiranih sredstava u proračunskoj godini, a najkasnije do 1. prosinca 2021. godine. Prijave se podnose na obrascu prijave uz koje se prilaže odgovarajuća dokumentacija te se dostavljaju putem pošte preporučeno Gradu Đakovu u roku naznačenom u Javnom pozivu.

Ovaj Javni poziv sadrži sljedeće mjere:

Mjera 1. Potpora za ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih     nasada,

Mjera 2. Potpora za ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora objekata,

Mjera 3. Potpora za ulaganje u kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,

Mjera 4. Potpora malim poljoprivrednim proizvođačima u poljoprivredi.

Ovdje možete pročitati Odluku, Javni poziv te pronaći sve potrebne obrasce, prijave i izjave:

Javni poziv za dodjelu potpora u 2021. godini - poljoprivreda i ruralni razvoj

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za 2021. godinu - poljoprivreda

IZJAVA 1 Izjava o potporama male vrijednosti 2021.

IZJAVA 2 Izjava o povezanim subjektima 2021.

IZJAVA 3 Skupna izjava 2021.

Obrazac M-1 2021.

Obrazac M-2 2021.

Obrazac M-3 2021.

Obrazac M-4 2021.